رشته کلاس نام نام خانوادگی توضیحات
تجربی - آبتین  اباذری  
تجربی - علی  احدیان  
تجربی - سیروس احمدی یزدی  
تجربی - فرشاد  ادیب حاجی باقری  
تجربی - هومن  ادیبی  
تجربی - علی  ارزرومچیلر  
تجربی - رامین  اسدی آذربایجانی  
تجربی - نیما  اسلامی امیر آبادی  
تجربی - پرویز احمدی فرد   
تجربی - غلامرضا  اصفهانی زاده   
تجربی - فرهاد  اعلمی هرندی  
تجربی - اشکان  امیریان   
تجربی - اشکان  اولادزاده عباس آباد   
تجربی - رضا  ایزد دوستدار  
تجربی - علی  باباشاهی آشتیانی  
تجربی - احمد رضا  بابا کریم زادگان   
تجربی - بابک  باقری طولایی  
تجربی - علیرضا  بخشائی کیا  
تجربی - شهاب بزرگمهری  
تجربی - مهدی بساکی  
تجربی - داریوش بسیمی  
تجربی - امیر حسین  بقائی  
تجربی - پدرام  بهلولی زنجانی  
تجربی - علی  به منش  
تجربی - محسن  پارسی خامنه   
تجربی - محمد  پاشنه طلائیان  
تجربی - هومن  پورویان   
تجربی - مهرشاد  پورسعید اصفهانی  
تجربی - امیر حسین  پورفرید   
تجربی - مازیار پورکسمائی  
تجربی - مهدی  تخمه فروش اهوابی  
تجربی - بهرنگ توحیدی  
تجربی - محمد رضا  تکیار  
تجربی - مسعود  جارچی بایقرا   
تجربی - رضا  جباری عربزاده   
تجربی - بابک جعفری یزدی  
تجربی - رضا  حاج صادق  
تجربی - حسین  حبیب اخیاری  
تجربی - عبدالرضا  حبیبی  
تجربی - علیرضا  حقیقت   
تجربی - حبیب خادملو  رتبه 70 کنکور تجربی- پزشکی دانشگاه تهران- استخدام دانشگاه شهید بهشتی- زمینه پژوهشی: سلامت الکترونیکی
تجربی - کامران  خوشخونژاد   
تجربی - کیوان  داریانی  
تجربی - سیامک داودی  
تجربی - فرشاد  دیوسالار  
تجربی - پیمان  رئیس پوراسکوئی  
تجربی - سیاوش رضائی  
تجربی - شروین  رفیعی   
تجربی - پرهام روشن ضمیر طبری  
تجربی - فرزین رونیاسی زاده   
تجربی - میلاد  زاهدی  
تجربی - محمد مهدی زحمت خواه   
تجربی - هومن     
تجربی - محسن  زندیه   
تجربی - هومن  سپاسی  
تجربی - کامیار ستوده   
تجربی - حامد  سجادی  
تجربی - مرتضی سعیدی انجلیه   
تجربی - علی  سلاجقه   
تجربی - هومن  شادنیا   
تجربی - هومن  شارق بروجنی  
تجربی - هادی  شاکر نائینی  
تجربی - محمد رسول  شاملو   
تجربی - علی  شاه علی   
تجربی - نیما  شریفیان   
تجربی - فرشید  شمشاد شمس آباد   
تجربی - علی  شهرام مهر  
تجربی - علی  شهرامی   
تجربی - سینا  صادقیان   
تجربی - یاشار صالح زاده ویجوی  
تجربی - بیژن  صدری  
تجربی - علی  صفاری  
تجربی - ساسان  صلاحی استیق سو  
تجربی - هادی ضیافی گردی  
تجربی - داریوش طاهری  
تجربی - اشکان  طهماسبی بلداجی  
تجربی - فرشاد  عابدی  
تجربی - بزرگمهر عرب زاده کاشانی  
تجربی - بابک عطاران رضائی  
تجربی - حمید  علیزاده خالدی  
تجربی - هژیر غارتی  
تجربی - هوتن  غروری  
تجربی - محمد  غمامی  
تجربی - مهدی  فتوحی  
تجربی - رضا  فرخی  
تجربی - علیرضا فروتن   
تجربی - حسین  فیضی  
تجربی - هادی  قاسم مهدی  
تجربی - هادی  قره باغی  
تجربی - علی قلندمحله   
تجربی - مرتضی قوانینی  
تجربی - محمد  قطبی  
تجربی - فرشید  کاوسی خامنه   
تجربی - سینا  کاویان جهرمی  
تجربی - محسن  کسائی  
تجربی - فرشاد  کلاهی  
تجربی - بیژن  کوچکی گلخزانی  
تجربی - کامبیز کوه زاد   
تجربی - سید شاهرخ مجتبائی  
تجربی - امیر مالک  مجتبائیان   
تجربی - رضا  محمد پناهی   
تجربی - فرهنگ  محمود ی  
تجربی - محمد رضا  محمودی  
تجربی - بابک  معقول شبستری  
تجربی - حمید رضا  مقتدر  
تجربی - آرش مقتدر مژدهی  
تجربی - امیر مقدم جعفری   
تجربی - محمد  ملایم   
تجربی - علیرضا  ملکی  
تجربی - محمد رضا  ملکی  
تجربی - آرمان  ملت   
تجربی - آرش ملک نژاد   
تجربی - علیرضا  منافی رامشی  
تجربی - شهرام  منصور فر  
تجربی - علی  مهرگان شمامی  
تجربی - سید محید  میر هاشمی   
تجربی - سید علیرضا  میری  
تجربی - کامبیز میلانی فر   
تجربی - علیرضا  نادری نیا  
تجربی - محمد حسین  نام آوری  
تجربی - فرشد  نجومی  
تجربی - خشایار نژاد گشتی  
تجربی - علی  نمازی  
تجربی - امیر حسین  نوحی  
تجربی - اکبر نوری دفرازی  
تجربی - فرشاد  نوکام   
تجربی - آرش نیک منش  
تجربی - فراز  والائی  
تجربی - امیر مسعود  والی  
تجربی - آرمین  وزیریان   
تجربی - محمد رضا  وفادار مقدم   
تجربی - اشکان  هاشمی   
تجربی - سید علی  هاشمی   
تجربی - محمد رضا  یحیی پور   
تجربی - سهیل  یزادن پناه   
تجربی - آرش یزدانی اراضی  
تجربی - مهدی  یگانه   
ریاضی - علیرضا  آبائی تفرشی  
ریاضی - امیر فرخ آزمایش  
ریاضی - رضا  ابراهیمی جعفرآباد   
ریاضی - مازیار ابراهیمی قلاقک  
ریاضی - داریوش ابطهی لقب  
ریاضی - علی  اجلویان   
ریاضی - بانی  احسانی  
ریاضی - آزاد  احمدی بفروئی  
ریاضی - سیاوش احمدی  
ریاضی - سید معزالدین  احمدی   
ریاضی - فرداد  احمدی کلاگری  
ریاضی - همایون  احمدی  
ریاضی - علی اردانی  
ریاضی - ارد  اریس  
ریاضی - حمید رضا  اسکندری بقالی  
ریاضی - منصور  اسدی  
ریاضی - علی  اسکروچی  
ریاضی - امیر علی  اسماعیا پور   
ریاضی - منصور اسدی  
ریاضی - علی اسکروچی  
ریاضی - امیر علی  اسماعیل پور  
ریاضی - امیر محمد  اشراقی ذر  
ریاضی - هلی  اشرف مدرس  
ریاضی - مجید  اصلانی  
ریاضی - علی  اعتماد   
ریاضی - اتابک  اعتمادی  
ریاضی - نیما اعلم  
ریاضی - بیژن  افسری  
ریاضی - مهدی افقی  
ریاضی - علی  اقبالی  
ریاضی - نامدار اکرمی   
ریاضی - بهداد  الهی پناه   
ریاضی - سید عادل  امامی  
ریاضی - امیر حسین  امیراصلانی  
ریاضی - پیام  میرسیافی  
ریاضی - سید محمد رضا  امیر سیافی  
ریاضی - فرزین  امیری  
ریاضی - محمد رضا  امیر شاهمیرانی  
ریاضی - نیما امیری  
ریاضی - محمد  امین الشریعه   
ریاضی - بابک  امین  
ریاضی - امیرکاوه  امینی  
ریاضی - علی  انبار  
ریاضی - نوید  اورازانی شجاعی  
ریاضی - فرهنگ مهر ایران بهار  
ریاضی - بابک ایوبی خلقی  
ریاضی - سعید  بابائی  
ریاضی - سعید  باب الحوائجی  
ریاضی - مصطفی باقری  
ریاضی - علیرضا  باقری ابیانه   
ریاضی - رامین  بانان صادقیان   
ریاضی - راوین  بدیعی   
ریاضی - علی اصغر براتلو   
ریاضی - آرام  برقعی  
ریاضی - رضا  بسحاق چقازائی  
ریاضی - آرش  بشارت نیا   
ریاضی - فرهاد  بنویدی  
ریاضی - سید پیام  بهرمی  
ریاضی - محمد حسین  بهنود   
ریاضی - امیر  بیات   
ریاضی - علی  پارسا   
ریاضی - سعید  پایداری  
ریاضی - پرهام  پردلی  
ریاضی - کامبیز پرنظر  
ریاضی - امید  پژوفر  
ریاضی - علی  پور قلیزاده   
ریاضی - سهیل تاجیک خاوه   
ریاضی - مسعود  تشکری  
ریاضی - جواد  ترکمن   
ریاضی - افشین  تفضیلی یزدی  
ریاضی - محمد  تقیزاده بدریان   
ریاضی - بهروز توحیدیان   
ریاضی - امید  توفیقی  
ریاضی - ایزد  ثنائی  
ریاضی - نیما جاویدی  
ریاضی - محمد علی  جعفری صحنه سرائی  
ریاضی - مهدی  جلیلی محب  
ریاضی - هومن  جهانشاد   
ریاضی - روزبه  چاوشیان   
ریاضی - شهرام  چراغ زاده   
ریاضی - عباس  چراغی سخاوران ورنو  
ریاضی - جواد  حاج باقری فروشانی  
ریاضی - علیرضا  حاجی جباری  
ریاضی - کامبیز حبیلی  
ریاضی - سامان  حجازی  
ریاضی - افشین  حجت   
ریاضی - وحید  حرمتی  
ریاضی - پژمان  حسن زاده مصطوفی  
ریاضی - حسین  حسن لو   
ریاضی - آرش حسن نیا   
ریاضی - ارژنگ حسینی  
ریاضی - اتابک  حسین زاده ظروفچی  
ریاضی - شهرام  حسین زاده نیکوئی  
ریاضی - سیامک  حسین خلج  
ریاضی - محمد سهیل  حسینی ورگران   
ریاضی - ناصر  حکیمی  
ریاضی - امیر حسین  حمیدیان   
ریاضی - علیرضا  حیدرعربی  
ریاضی - پژمان  حیدری دستجردی  
ریاضی - حسین  حیدری شهریور  
ریاضی - کامران  حیرتی  
ریاضی - امیر مرتضی خامسی  
ریاضی - علیرضا  خدام زاده   
ریاضی - افشین  خرم دین  
ریاضی - پویا  خزائلی پارسا   رشته معماری 
ریاضی - مازیار خسروی  
ریاضی - پیمان  خضری  
ریاضی - بیژن  خطیبی  
ریاضی - مرتضی  خیاط  
ریاضی - سینا  دادرس  
ریاضی - مجید  دادگستر کند دودلی  
ریاضی - بردیا دانش زاد مقدم   
ریاضی - محمد داودی  
ریاضی - امیر اسماعیل  دربانی  
ریاضی - ماکان  درکی  
ریاضی - مهیار دوغائی مقدم   
ریاضی - داود  دهشیری  
ریاضی - بابک  دیزناجی  
ریاضی - امیر  ذاکر حسینی   
ریاضی - حمید رضا  دوالا کتاف  
ریاضی - افشین  رادفر  
ریاضی - فرتاش رزمجو  
ریاضی - حمیدرضا  راه نمایی  
ریاضی - وحید رضا  رجائی  
ریاضی - وحید  رجائیان   
ریاضی - مهدی  رجبی وند چانی  
ریاضی - ماکان  رحمانیان کوشککی  
ریاضی - علی  رحیمی خیارچی  
ریاضی - رضا  رستگار توحید   
ریاضی - حسین  رضائی شهرائی  
ریاضی - عبدالرضا  رضوانی  
ریاضی - امیر آرش رفیعی مهرآبادی  
ریاضی - شاهین  روحانی رافکوهی  
ریاضی - یاشار روزپیکر  
ریاضی - علیرضا  روشنی  
ریاضی - حمیدرضا  رهنما  
ریاضی - مسعود  زارعی مرزآبادی  
ریاضی - نیما  زربخش  
ریاضی - عبدالرضا  سالاری  
ریاضی - علی  ستاری  
ریاضی - کوشا  ستوده   
ریاضی - آرش سجادی کبودی  
ریاضی - شهرام  سحذری  
ریاضی - کامبیز  سرابی  
ریاضی - شاهرخ  سعیدی  
ریاضی - نیما  سلحشور  
ریاضی - علیرضا  سلیمانی  
ریاضی - مهدی  سلیم نیا   
ریاضی - مهرداد  سمازیس  
ریاضی - سینا  سوهانیگر  
ریاضی - سید امیر کیوان  سید صفوی  
ریاضی - پرهام  سیدین   
ریاضی - احمد  شاملو   
ریاضی - شاهرخ  شاهپوری منفرد   
ریاضی - عباس  شبانی  
ریاضی - امین  شرف الدین   
ریاضی - رضا  شرکت   
ریاضی - ایمان  شریفی کیاسرائی  
ریاضی - سید محمود  شریفی اصل   
ریاضی - فرزاد  شریفی یکتا   
ریاضی - حسین  شعبانی  
ریاضی - محمد مهدی شعشعانی  
ریاضی - حسین رضا  شفیع خان   
ریاضی - سعید  شفیعی ثابت   
ریاضی - شهیدن  شمس نیکنام   
ریاضی - شهرام  شهابی  
ریاضی - شهاب الدین  شهبازیان   
ریاضی - کاوه  شهبازیان   
ریاضی - کمال  شخی حسنی  
ریاضی - آیدین شیخ پور  
ریاضی - رضا  شیخلر  
ریاضی - ابراهیم  شیرخانلو   
ریاضی - حسن شیرزه   
ریاضی - مهدی  شیرماهی  
ریاضی - محمد  صالح زاده حقیقی  
ریاضی - پیمان  صباحی  
ریاضی - نیما  صدیق  
ریاضی - محمد حسن  صدیقی نسب  
ریاضی - مزدا  صدیقی مقدم   
ریاضی - شهریار صرامی  
ریاضی - سید مجتبی صفدرنژاد   
ریاضی - افشین  صفرخانی  
ریاضی - رضا  صفرنژاد شاد   
ریاضی - بیژن  صفری زنجانی  
ریاضی - محمد رضا  ضرابی  
ریاضی - مسعود  ضیاءمنش  
ریاضی - خشایار طالب زاده   
ریاضی - کسری طباطبائی شکری  
ریاضی - نیما طرآبادی  
ریاضی - رضا  طوسی  
ریاضی - علی  طوسی  
ریاضی - محمود رضا  طهماسب پور   
ریاضی - پیام ظریفی  
ریاضی - اکبر عادلی دارائی  
ریاضی - رضا  عارف نیا   
ریاضی - مهدی  عاشوری  
ریاضی - بابک  عامری  
ریاضی - امیر علی  عباس زاده   
ریاضی - محمد  عباسی فرد   
ریاضی - تورج عبدالهی  
ریاضی - سید علیرضا  عبدی اسکوئی  
ریاضی - آرش عبقری  
ریاضی - امیر حسین  عرفانیان   
ریاضی - علیرضا  عطار  
ریاضی - مهدی علائی گهر  
ریاضی - سید مهرداد  علی حسینی   
ریاضی - صادق علیرضایی  
ریاضی - امیر مسعود  علیزاده   
ریاضی - شهریار عیوض زاده   
ریاضی - محمد رضا  غفوریان   
ریاضی - علیرضا  فتاحی  
ریاضی - محمد رضا  فرزانه   
ریاضی - محمد رضا  فرشید نژاد   
ریاضی - محمد  فرمهینی فراهانی  
ریاضی - سید امید  فروزان ابراهیمی  
ریاضی - حسن  فروزانفر  
ریاضی - اشکان  فرهود فر  
ریاضی - فرهاد  فرد نیا   
ریاضی - حمید رضا  فرخی  
ریاضی - سید فرهنگ فصیحی لنگرودی  
ریاضی - سید حمید  فقیهی   
ریاضی - شهریار فقیهی مقدم   
ریاضی - مجید  فیاضی  
ریاضی - روزبه  فیض آقائی  
ریاضی - امین  فیض زاده خراسانی  
ریاضی - امیدرضا  فکری  
ریاضی - امیر  قائم مقامی  
ریاضی - رضا  قابل رحمت   
ریاضی - عباس  قاسم زاده   
ریاضی - رضا  قاسمی  
ریاضی - کاوه  قاسمی پویا   
ریاضی - مسعود  قاضی زاده احسانی  
ریاضی - محمد  قبادی سامانی  
ریاضی - حسین  قرائی گرگانی  
ریاضی - رضا  قربانی فراخی نژاد   
ریاضی - امیر مسعود  قره باغی  
ریاضی - مهرداد  قزوینی زاده   
ریاضی - علیرضا  قمی جنگلی  
ریاضی - آرش قندی زاده دزفولی  
ریاضی - کامبیز  کامیاب مقدم   
ریاضی - عرفان  کبیری  
ریاضی - امیر  کرباسی  
ریاضی - علی  کریم پور یزدی  
ریاضی - شهرام  کسائیان   
ریاضی - محمد  کلوب  
ریاضی - حمید  کندمی داینی  
ریاضی - سیامک  کوچک خانی  
ریاضی - اردشیر گلپایگانی  
ریاضی - محمد رضا  گنجی  
ریاضی - سید علیرضا  لاجوردی  
ریاضی - فرهوش لامعی  
ریاضی - مهدی  لطفی نسب نعمت آبادی  
ریاضی - رضا  لک پور  
ریاضی - الهیار لوءلوء  
ریاضی - منصور  مازار  
ریاضی - بابک  ماحسنی جانکبری  
ریاضی - مهیار مافی   
ریاضی - فرزین  مالی  
ریاضی - محمد باقر ماهری مثار  
ریاضی - کیانوش مجید زاده رضوانی  
ریاضی - رامتین  مجیدی ضیابری  
ریاضی - عبدالرضا  مجلسی  
ریاضی - علی اصغر محجوبی  
ریاضی - سهیل  محسن زاده تبریزی  
ریاضی - مهران  محمد لو   
ریاضی - سید سعید  محمدیان ماسوله   
ریاضی - محسن  محمدی پور تفرش  
ریاضی - افشین  محمدی دولت ابادی  
ریاضی - فریبرز محمودی  
ریاضی - حمید رضا  مسعودی پور  
ریاضی - هومن  مسعود زاد  
ریاضی - سرگه  مسیحی نظری  
ریاضی - مازیار مشفق مجرد   
ریاضی - علیرضا  مشکافی فراهانی  
ریاضی - هومن  مشهدی فراهانی   
ریاضی - بابک مصطفی زاده   
ریاضی - مهدی مطیعیان نجار  
ریاضی - علی  مظهر سرمدی  
ریاضی - علی  معتمد   
ریاضی - علیرضا  معجمی  
ریاضی - هومن  معصومی راد   
ریاضی - علیرضا  معقول زاده   
ریاضی - محمد  معلمی  
ریاضی - بابک  معنوی خامنه   
ریاضی - حمیدرضا  مقدم   
ریاضی - علیرضا  مقدمی  
ریاضی - امیر  مقدمی  
ریاضی - سعید  مقیسه   
ریاضی - سید امیر سیامک مقیمی اصل   
ریاضی - محسن  مقیمی حاجی  
ریاضی - سید رضا  مکی   
ریاضی - رضا  ملک زهتاب  
ریاضی - افشین  منتظمی  
ریاضی - شهاب الدین  منطورلقاهی  
ریاضی - سید یوسف منیری  
ریاضی - رسول  موخواه   
ریاضی - ابراهیم  موسوی  
ریاضی - پیمان  موسوی خانقاه   
ریاضی - سید حسین  موسوی طامه   
ریاضی - سید هادی موسوس طامری  
ریاضی - حسین  مهبد   
ریاضی - کاوه  مهدیان   
ریاضی - ضیاءالدین  مهدیان   
ریاضی - مصطفی مهدی زاده   
ریاضی - امیر رضا  مهرآبادی یاری  
ریاضی - سید مجتبی میر عابدینی  
ریاضی - سید رضا  میر هادی  
ریاضی - سید مهدی میری  
ریاضی - مهدی  میر یوسفی عطا  
ریاضی - امیر حسن  نافعی کندلجی  
ریاضی - نادر  نامور  
ریاضی - بهنام  ندیمی   
ریاضی - حسین  نصیبی  
ریاضی - محمد مهدی نصیری  
ریاضی - محمد حسن  نصیری  
ریاضی - مسعود  نصرتی شعار  
ریاضی - مرتضی  نظری کیاوندانی  
ریاضی - کیوان  نظری  
ریاضی - محمد  نکونام   
ریاضی - خداداد نمیرانیان   
ریاضی - آرش نواب ایرانی  
ریاضی - امین  نوری  
ریاضی - بهنام  نوری  
ریاضی - نیما  نیکدل   
ریاضی - ساسان  نیک روان   
ریاضی - علیرضا  واحدی  
ریاضی - مرتضی واشقانی فراهانی   
ریاضی - دانیال  واعظی   
ریاضی - وحید  وترشیراز  
ریاضی - علیرضا  وحید زاده   
ریاضی - همایون  وزیری  
ریاضی - امیر وزین زاده   
ریاضی - سعید  وطن خواه جرنده  
ریاضی - حسن  واشقانی  
ریاضی - امیر هوشنگ وهاب زاده رودسری  
ریاضی - سید محمد میثم  هاشمیان   
ریاضی - علیرضا  هاشمیان   
ریاضی - محمد  هاشمی پور  
ریاضی - امید همای نیکفر  
ریاضی - وحید  همایون فر   
ریاضی - آرش همتی  
ریاضی - شهباز همتی  
ریاضی - مرتضی  همزه ابیازنی  
ریاضی - شهرام  هوشمند فرد   
ریاضی - رضا  یارجی آبادی  
ریاضی - حمید رضا  یوسفی دارائی  
ریاضی - مهدی  یحیی نژاد اصل اعمیونی