رشته کلاس نام نام خانوادگی توضیحات
طبیعی ششم حسن سابری اصلانی  
طبیعی ششم جمشید منتصری پزشک
طبیعی ششم   صباحی احمد  
طبیعی ششم ابوالحسن مکاره چیان مهندس شهرسازی
طبیعی ششم علی ابریشمی  
طبیعی ششم احمد اردهالی  
طبیعی ششم فریدون شاملو پزشک
طبیعی ششم جعفر شائفی پزشک
طبیعی ششم فضل الله نیکخواه ساکن آمریکا پزشک جراح
طبیعی ششم فریدون نصیری دکتر دامپزشکی
ادبی ششم عبدالرحمن قاسملو  حزب دمکرات کردستان
ادبی ششم پرویز کشوری زاد  
ریاضی ششم علی دباغ مهندس دانشکده فنی
ریاضی ششم حسین حریریان اصل  
ریاضی ششم یوسف علوی  
ریاضی ششم فریور رستگار  
ریاضی ششم نعمت الله زمانی  
ریاضی ششم حسن جلالیان  
ریاضی ششم ایرج بوذری