ناصرعلی سعادت: دیپلم 1358  دبیرستان البرز و مهندس کامپیوتر

ناصر علی سعادت مدیرعامل شرکت ندا رایانه، کارآفرین، پیشکسوت اینترنت ایران، مدیر سایت چاره:

« مدیریت جدا از دانشش بخش عمده‌ای ظرفیت‌های فردی هر انسان است، وقتی شما تظاهر کنید بالاخره یک جایی کم می‌آورید.»

 (به استناد ماده 61 قانون تشکیل نظام صنفی رایانه ای و ماده ی 25 اساسنامه سازمان ، در اولین نشست شورای مرکزی مورخ 93/12/19  آقای مهندس ناصرعلی سعادت با اکثریت آرا به سمت رئیس شورای مرکزی انتخاب گردیدند) این انتخاب برای مدت سه سال در خرداد 1394 توسط رییس جمهور وقت _جناب آقای دکتر روحانی_ تثبیت شد.