ناصر حکیمی

دیپلم ریاضی 1372 از دبیرستان البرز

کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران (شاگرد اول)

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی (وی نقش بسیار جدی در توسعه بانکداری الکترونیکی و به خصوص سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی داشته است)