دکتر ابوالقاسم بختیار (۱۲۵۰- ۱۳۴۹ هجری شمسی) در بروجن به دنیا آمد و در ابتدا به دست‌فروشی و سپس به معلمی (مکتب‌داری) روی آورد. مدتی در اصفهان بود و در سال ۱۲۸۹ هجری خورشیدی در سن سی و نه سالگی دانش آموز دبیرستان امریکایی تهران (دبیرستان البرز) شد. او سپس راهی امریکا شد و در دانشگاههای کلمبیا، آیووا و داکوتای جنوبی به آموختن پرداخت و سرانجام در پنجاه و پنج سالگی آموزش پزشکی خود را به اتمام رساند.

دکتر بختیار در سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی به ایران بازگشت. در سال ۱۳۱۳ در تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شرکت داشت و در ابتدا معاونت دانشکده پزشکی را بر عهده داشت.