مهدي ضرغامي در شهريورماه 1320 در اصفهان متولد شد. ديپلم خود را از دبيرستان البرز، ليسانس مهندسي عمران را از جورجيا تك، فوق ليسانس و دكتراي مهندسي سازه خود را در سال 1965 از دانشگاه ايلينوي دريافت كرد. در سال 1968 با وجود كار تمام وقت، به خاطر علاقه به رياضي، فوق ليسانس رياضي را از دانشگاه ام آي تي دريافت نموده و به ايران بازگشت.ايشان بين 1354 تا 1356 پنجمين نايب‌التوليه دانشگاه صنعتي آريامهر بود.
ايشان اقدامات وسيعي در روند تكميل پرديس اصفهان انجام داد. ساختمان و بناي پرديس اصفهان با سرعت تمام احداث شد، برنامه ريزي براي استخدام و انتخاب اساتيد جديد و اعزام تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دانشگاه، بخصوص فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف براي تامين كادر آموزشي صورت پذيرفت. سرانجام در سال 1356 پرديس اصفهان شروع به كار نمود. دكتر ضرغامي به پرديس اصفهان به عنوان يك جايگزين براي دانشگاه صنعتي شريف در تهران نگاه نمي‌كرد. اما هرچقدر دولت براي انتقال دانشگاه پافشاري مي‌كرد، اساتيد دانشگاه مقاومت مي‌ورزيدند و بر زنده نگه‌داشتن دانشگاه و پيشرفت آن تأكيد مي‌كردند.
دكتر ضرغامي درسال 1356 مدير عاملي شركت ملي صنايع مس ايران را پذيرفتند.
ايشان همچنين از كارشناسان عالي سيمسن گومپرتس و عضو هيات امناي بنياد دانشنامه ايرانيكا هستند