دكتر سعيد سهراب پور، رياست دانشگاه صنعتي شريف از 1376 تا 1389

دكتر سهراب‌ پور در سال 1322 و در شهر تهران به‌ دنيا آمد وي در سال 1340 و با كسب رتبه‌ اول از دبيرستان البرز فارغ‌ التحصيل شد. ايشان پس از طي دوره ليسانس در رشته مهندسي مكانيك در دانشكده‌ فني دانشگاه تهران در سال 1344 با كسب رتبه‌ اول و بورس دولت وقت ايران عازم ايالات متحده آمريكا شدند و دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكترا را در دانشگاه بركلي كاليفرنيا گذراندند. دكتر سهراب‌ پور پس از مراجعت به ميهن و به‌ سال 1350 در دانشگاه شيراز مشغول به‌ تدريس شدند و از همان جا بود كه در سال 1355 براي گذراندن اولين فرصت مطالعاتي خود به آمريكا و اين بار در دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس رفتند. دكتر سهراب‌ پور تا قبل از انتقال به دانشگاه صنعتي شريف در سال 1368 دو بار عهده دار پست معاونت دانشگاه شيراز بوده‌اند؛ معاونت دانشجويي (1357) و معاونت عمراني (1360). هم‌ زمان با انتقال به دانشگاه شريف به عنوان هيأت علمي دانشكده مهندسي مكانيك، قائم مقام دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) نيز شدند. پس از بازگشت از دومين فرصت مطالعاتي كه به‌سال 1369 و در دانشگاه نيومكزيكو گذرانده شد؛ عمده‌ مسؤوليت‌هاي اجرايي ايشان آغاز شد كه از آن‌ جمله مي‌توان به معاونت عمراني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1370) و عضويت در فرهنگستان علوم (1372)، معاونت عمراني وزارت فرهنگ و آموزش عالي (1372)، رياست دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) (73) و قائم مقامي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال 1375 اشاره كرد دكتر سهراب‌ پور در سال 1376 با پيشنهاد اعضاي هيأت علمي دانشگاه و از سوي وزير علوم به رياست دانشگاه صنعتي شريف برگزيده شدند و دوره رياست ايشان تا سال 1389 ادامه يافت. به اعتقاد خيلي از صاحب نظران، در زمان اداره‌ ايشان دانشگاه داراي ثبات و استقرار شد كه زمينه‌ ساز گسترش دانشگاه در ابعاد علمي، فرهنگي، آموزشي و امكانات فيزيكي شد و شاخص در آموزش عالي كشور گرديد. دكتر سهراب‌ پور در سال 1384 به‌ عنوان يكي از چهره‌ هاي ماندگار كشور شناخته شده است. ايشان در حال حاضر قائم مقام رئيس بنياد ملي نخبگان مي باشند.