رشته کلاس نام نام خانوادگی توضیحات
ادبی ششم احمد نواب صفوی قاضی دادگستری
ادبی ششم ابوالحسن محمدی  
ادبی ششم علی نقی عالیخانی وزیر اقتصاد- رئیس دانشگاه تهران
ادبی ششم امیر علم خزیمه نماینده مجلس
ادبی ششم محمدعلی اسلامی ندوشن استاد دانشگاه
ادبی ششم محمد اعتماد بازرگان
بازرگانی ششم حسن جولازاده شهردار اهواز
بازرگانی ششم جواد بنان  
بازرگانی ششم   شهپر  
ریاضی ششم حسن هیربد  
طبیعی ششم تقی  مکاره چی دندانپزشک
طبیعی ششم اسمعیل اعتماد  
طبیعی ششم منوچهر ثابتیان پزشک مقیم لندن
طبیعی ششم علی اکبر چایچی  
طبیعی ششم علی  طبیب پزشک
طبیعی ششم حسن طبیب دندانپزشک و نماینده مجلس
طبیعی ششم حاجی اکبری  
طبیعی ششم سید حسین ایوبی پزشک
طبیعی ششم محمود  پاشا  
طبیعی ششم   حمیدیان  
طبیعی ششم محمدحسن مکی لیسانسه
طبیعی ششم   بالایان  
طبیعی ششم نصراله صبوری پزشک
طبیعی ششم عبدالحمید  شیبانی معاون ذوب آهن اصفهان
طبیعی ششم سید جواد میرعبدالباقی دندانپزشک
طبیعی ششم محمود  حاجی دائی پزشک
طبیعی ششم   خاکچیکیان  
طبیعی ششم حبیب اله حقیقت کیش  
طبیعی ششم سید محمد حجازی  
طبیعی ششم محمد عظیمیان  
طبیعی ششم محمدتقی موحد  
طبیعی ششم   خسروشاهی  
طبیعی ششم عباس فیروزآبادی  
طبیعی ششم مصطفی فیاض  
طبیعی ششم   قاموس  
طبیعی ششم سعید ناصری  
طبیعی ششم آمیک هاکوپیان مهندسی دانشکده فنی
طبیعی ششم ایرج فریور  
طبیعی ششم محمود بازقلعه ای   
طبیعی ششم عبدالرضا ساری اصلانی  
طبیعی ششم محمود توکلی  
ریاضی ششم حسن اکبرزاده پیران استاد دانشگاه پارس
بازرگانی ششم حسین شتاب  
ادبی ششم اسمعیل تسوحی  
ادبی ششم   فلسفی  
ادبی ششم حشمت الله نیک آیین  
  ششم   حیاتی شیخ الاسلامی