طبق اساسنامه جامعه که در سال ۱۳۴۶ تنظیم و ثبت شده است کلیه فارغ‌التحصیلان البرز عضو البرز هستند.

البته کلیه کسانیکه مدتی در البرز تحصیل کرده اند و سپس از مدرسه رفته‌اند نیز البرزی هستند اما شاید اسامی ایشان در فهرستهای رسمی نباشد

از کلیه دانش آموزان محترم دبیرستان عزیز البرز خواهشمند است به یکی از دو طریق زیر ففرم عضویت را تکمیل کنند:

  1. فرم online که بر روی همین وبگاه فراهم شده است.
  2. حضور در مدرسه و تکمیل فرم کاغذی عضویت

ضمناْ طبق کتاب معتبر جناب موسوی ماکویی (مدیر بخش شبانه روزی البرز) فهرست دانش‌آموختگان از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۶ فراهم شده است که در پایگاه داده وبگاه قدیمی قابل جست و جو است. در حال حاضر هر شخصی که برای تکمیل فهرست دانش‌آموختگان سال‌های قبل از ۱۳۴۵ و بعد از ۱۳۷۶ اطلاعاتی در اختیار دارد یا کمکی می‌تواند بکند به ایمیل جامعه (info@AlborzAlumni.ir) یا به موبایل یکی از اعضای هیات مدیره جامعه اطلاع‌رسانی بفرماید

فهرست البرزیها بر اساس کتاب آقای موسوی ماکویی دیپلمهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۶