در مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ جلسه هیات مدیره جامعه برگزار شد. اصلی ترین مصوبات این جلسه عبارت بودند از:

۱- تکمیل پایگاه داده کلیه البرزیان: در ابتدا دانش آموختگان (و سپس سایر البرزیها شامل آموزگاران و دبیران، مدیران، کارکنان و همکاران البرز)

۲- برگزاری جشن ۵۰ سالگی جامعه فارغ التحصیلان البرز در سال ۱۳۹۶ (شهریور ماه)

جلسه هیات مدیره جامعه در ۱۸ شهریور ۹۵