البرزیان گرامی

  • در صورتی که تمایل داشته باشید برای هر گروه از البرزیان برای آنکه عکس گردهمایی ها، عکسهای قدیمی در مدرسهء خاطرات از مدرسه و سایر موارد را بخواهند بر روی وبسایت  نشر دهید میتوانید در صفحه پیشنهاد و  ارتباطات پیغام بگذارید یا به  یکی از اعضای هیات مدیره تماس بگیرید تا خاطرات شما، عکسها و مطالب مرتبط بر روی سایت قرار گیرد. این امکان به صورت  صفحه مجزا یا صفحه عمومی قابل پیاده سازی است.
  • گردهمایی البرزیها در اولین پنج شنبه هر ماه در محل انجمن واقع در محل مدرسه تشکیل می‌شود.
  • برای هرگونه همکاری با جامعه میتوانید با هر یک از اعضای هیات مدیره تماس بگیرید.

شماره موبایل جناب آقای دکتر اشتری -رییس هیات مدیره جامعه:09125658097

شماره موبایل ذیحساب جناب آقای مهندس شریفی: 09123213689

شماره موبایل دبیر جامعه آقای قوامی:09124865019

شماره موبایل یکی از اعضای هیات مدیره که در خدمت وبگاه و مدیریت اطلاعات جامعه است: 09123787076 (امیر حسین حمیدیان)

  • همچنین برای تنظیم قرارهای دوستانه با هم دوره ای ها امکان آگهی یا ثبت خبر بر روی سایت وجود دارد.
  • البرزیان عزیز، برای معرفی شما بر روی وبگاه به عنوان دانش آموخته البرز، میتوانید رزومه خود را به یکی از ایمیلها بفرستید. {پست الکترونیکی رسمی جامعه:  INFO@ALBORZALUMNI.IR و  hamidian9528@gmail.com )

ا