جامعه فارغ التحصیلان دبیرستان البرز در سال 1346 تشکیل شد. این جامعه به عنوان یک NGO ثبت رسمی شده است و کد ثبت آن ۸۸۸ است.شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۸۷۸۷ و تاریخ ثبت سال ۱۴۶ است.

محل رسمی جامعه طبق اساسنامه در محل خود دبیرستان است.

هیات مدیر جامعه هر چهار سال یک بار با برگزاری مجمع عمومی دانش آموختگان انتخاب میشوند. آخرین انتخاب در 22آبان 1393 برگزار گردید و افراد منتخب به تفکیک سمت عبارتند از:

1.       آقای بهزاد اشتری (رییس هیات مدیره)

2.       آقای پرویز شریفی (عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار جامعه)

3.       آقای امیر حسین حمیدیان (عضواصلی  هیات مدیره)

4.       آقای بیژن خطیبی (عضو  اصلی هیات مدیره)

5.       حمیدرضا قوامی (عضو اصلی هیات مدیر و دبیر جامعه)

6.       آقای مهدی شهرابی (عضو علی البدل هیات مدیره)

7.       آقای امیر حسین گوهری (عضو علی البدل هیات مدیره)

8.       جمشید محمدی (بازرس اصلی)

9.       هانری برال (بازرس علی البدل)

10.   علیرضا نعمتی (بازرس علی البدل)

 

شماره حساب جامعه برای پرداخت حق عضویت و سایر پرداختها برای فعالیت جامعه 0100010326001 در بانک کارآفرین است.