دستخط و امضای دکتر مجتهدی سال ۱۳۳۸ نمای ساختمان اصلی معماري ماندگار البرز
دستخط و امضای دکتر مجتهدی
دستخط و امضای دکتر مجتهدی سال ۱۳۳۸
نمای ساختمان اصلی
نمای ساختمان اصلی
معماري ماندگار البرز
گردهمایی ماهانه البرز- هشتم تیر- ساعت ۱۷
1396/4/2
دیدار ماهانه ۴ آذر ساعت ۴ عصر
1395/9/2
گردهمایی ماهانه البرز- هشتم تیر- ساعت ۱۷
1396/4/2
دیدار ماهانه ۴ آذر ساعت ۴ عصر
1395/9/2
جلسه دیدار اولین ۵شنبه هر ماه
1395/8/6
مراسم نکوداشت استاد دکتر محمدعلی مجتهدی گیلانی
1395/7/24
جشن تولد دکتر مجتهدی در محل دبیرستان
1395/7/1